Ekobrottsmyndigheten Upphandlingskonsulter

Upphandlingskonsulter

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Upphandling av upphandlingskonsulter för att genomföra upphandlingar av olika slag för Åklagarmyndighetens räkning.

Inbjudan

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gör härmed en samordnad upphandling och inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen av upphandlingskonsulter enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Ekobrottsmyndigheten kommer att teckna ramavtal i eget namn med Leverantören enligt Ramavtalets villkor. Åklagarmyndigheten samordnar och är ansvarig för upphandling och tilldelningsbeslut. I dokumentationen nedan anges Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten i vissa fall även som Myndigheten.

Avtalsperiod

Preliminär avtalsstart för avtalet är 2022-01-02. Avtalet ska gälla i ett (1) år med möjlig förlängning om 1+1+1 år. Avtalsperioden kan som längst uppgå till totalt fyra (4) år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ÅM2021-1070