Ekobrottsmyndigheten Upphandling ramavtal avseende konsultstöd för lokalförändringar

Upphandling ramavtal avseende konsultstöd för lokalförändringar

Ekobrottsmyndigheten, STOCKHOLM

Ekobrottsmyndigheten växer och står inför betydande lokalförändringar, både inom befintliga och nya lokaler. För detta behöver Ekobrottsmyndigheten en partner som ska stödja i de olika delar som berörs, framförallt inom projektledning. Upphandlingen är ett ramavtal som löper i två år med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

EBM 2023-839