Ekobrottsmyndigheten Upphandling av web baserade arbetspsykologiska testverktyg inklusive tillhörande tjänster, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten

Upphandling av web baserade arbetspsykologiska testverktyg inklusive tillhörande tjänster, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten

Polismyndigheten Stockholm

Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gör härmed en samordnad upphandling och inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen av web baserade arbetspsykologiska testverktyg inklusive tillhörande tjänster, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-08-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

A343.859/2020