Ekobrottsmyndigheten Upphandling av Filmproduktion

Upphandling av Filmproduktion

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Åklagarmyndigheten, organisationsnummer 201200-0084,bjuder in anbudssökande om deltagande i

upphandlingen av filmproduktion. Upphandlingen sker i två (2) steg genom urvalsförfarande.

Målet är att upphandla filmproduktionstjänster. Syftet med upphandlingen är att genom ett ramavtal

uppnå kvalitativ och stabil leverans av filmproduktioner, med begränsat skyddsvärde, av främst

utbildnings- och informationsfilm.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-03-31)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2020-03-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ÅM2020-263