Ekobrottsmyndigheten Teståterkoppling och intervju

Teståterkoppling och intervju

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Inbjudan

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gör härmed en samordnad upphandling och inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen av teståterkoppling och intervju, som en del av rekrytering avseende chefstjänster, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingens omfattning

Myndigheten avser att i första hand upphandla tjänsterna teståterkoppling, skriftligt utlåtande och föredragning av testresultat. Vid behov kommer intervju avseende rekrytering till chefsbefattningar användas. Rekrytering kommer att avse rekrytering till kammarchefs- och vice kammarchefsbefattningar samt till andra chefsbefattningar inom verksamheten.

Stöd från rekryteringskonsulter ska kunna erhållas inom hela Sverige.

Myndigheten avser att teckna ramavtal med en (1) leverantörer.

Ramavtalsperiod

Preliminär ramavtalsstart är september 2021. Ramavtalet ska gälla i ett (1) år med möjlig förlängning om 1+1+1 år. Avtalsperioden kan som längst uppgå till totalt fyra (4) år.

Inbjudan

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gör härmed en samordnad upphandling och inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen av teståterkoppling och intervju, som en del av rekrytering avseende chefstjänster, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Denna upphandling omfattar även Ekobrottsmyndigheten som har möjlighet att teckna ramavtal i eget namn med Leverantören enligt Ramavtalets villkor. Åklagarmyndigheten samordnar och är ansvarig förupphandling och tilldelningsbeslut. I dokumentationen nedan anges Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten i vissa fall även som Myndigheten

Upphandlingens omfattning

Myndigheten avser att i första hand upphandla tjänsterna teståterkoppling, skriftligt utlåtande och föredragning av testresultat. Vid behov kommer intervju avseende rekrytering till chefsbefattningar användas. Rekrytering kommer att avse rekrytering till kammarchefs- och vice kammarchefsbefattningar samt till andra chefsbefattningar inom verksamheten.

Stöd från rekryteringskonsulter ska kunna erhållas inom hela Sverige.

Myndigheten avser att teckna ramavtal med en (1) leverantörer.

Ramavtalsperiod

Preliminär ramavtalsstart är september 2021. Ramavtalet ska gälla i ett (1) år med möjlig förlängning om 1+1+1 år. Avtalsperioden kan som längst uppgå till totalt fyra (4) år.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-08-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Sverige

Diarie-/referensnummer

ÅM2021-1133