Ekobrottsmyndigheten Teståterkoppling och intervju

Teståterkoppling och intervju

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gör härmed en samordnad upphandling och inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen av teståterkoppling och intervju, som en del av rekrytering avseende chefstjänster, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Denna upphandling omfattar även Ekobrottsmyndigheten som har möjlighet att teckna ramavtal i eget namn med Leverantören enligt Ramavtalets villkor. Åklagarmyndigheten samordnar och är ansvarig för upphandling och tilldelningsbeslut.

Myndigheten avser att i första hand upphandla tjänsterna teståterkoppling, skriftligt utlåtande och föredragning av testresultat. Vid behov kommer intervju avseende rekrytering till chefsbefattningar användas. Rekrytering kommer att avse rekrytering till kammarchefs- och vice kammarchefsbefattningar samt till andra chefsbefattningar inom verksamheten.

Syftet med denna upphandli

Upphandling av teståterkoppling och intervju som en del av rekryterinsprocessen.

Syfte och omfattning

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gör härmed en samordnad upphandling och inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen av teståterkoppling och intervju, som en del av rekrytering avseende chefstjänster, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Denna upphandling omfattar även Ekobrottsmyndigheten som har möjlighet att teckna ramavtal i eget namn med Leverantören enligt Ramavtalets villkor. Åklagarmyndigheten samordnar och är ansvarig för upphandling och tilldelningsbeslut.

I dokumentationen nedan anges Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten i vissa fall även som Myndigheten

Myndigheten avser att i första hand upphandla tjänsterna teståterkoppling, skriftligt utlåtande och föredragning av testresultat. Vid behov kommer intervju avseende rekrytering till chefsbefattningar användas. Rekrytering kommer att avse rekrytering till kammarchefs- och vice kammarchefsbefattningar samt till andra chefsbefattningar inom verksamheten.

Syftet med denna upphandling är att erhålla stöd från kvalificerade rekryteringskonsulter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Sverige

Diarie-/referensnummer

ÅM2021-1747