Ekobrottsmyndigheten Teståterkoppling och intervju av sökande till chefstjänster

Teståterkoppling och intervju av sökande till chefstjänster

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Upphandlingen avser av teståterkoppling och intervju som en del av en rekryteringsprocess. Rekryteringen avser chefstjänster enligt angivna moment i upphandlingsdokumenten

Avtalsperiod

Preliminär avtalsstart för avtalet är 2020-07-01. Avtalet ska gälla i ett (1) år med möjlig förlängning om 1+1+1 år. Avtalsperioden kan som längst uppgå till totalt fyra (4) år.

Upphandlingen avser av teståterkoppling och intervju som en del av en rekryteringsprocess. Rekryteringen avser chefstjänster enligt angivna moment i upphandlingsdokumenten.

Inbjudan

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gör härmed en samordnad upphandling och inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen av teståterkoppling och intervju, som en del av rekrytering avseende chefstjänster, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingens omfattning

Myndigheten avser att upphandla teståterkoppling och intervju avseende rekrytering till chefsbefattningar. Rekrytering kommer att avse rekrytering till kammarchefs- och vice kammarchefsbefattningar samt till andra chefsbefattningar inom verksamheten.

Stöd från rekryteringskonsulter ska kunna erhållas inom hela Sverige.

Myndigheten avser att teckna avtal med en (1) leverantörer.

Avtalsperiod

Preliminär avtalsstart för avtalet är 2020-07-01. Avtalet ska gälla i ett (1) år med möjlig förlängning om 1+1+1 år. Avtalsperioden kan som längst uppgå till totalt fyra (4) år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ÅM2020-191