Ekobrottsmyndigheten Strategisk säkerhetspartner

Strategisk säkerhetspartner

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Åklagarmyndigheten avser att upphandla ett nytt ramavtal i upphandlingen av strategisk säkerhetspartner med såväl strategisk som operativt säkerhetsarbete. Upphandlingen är uppdelad i två (2) anbudsområden där anbudsgivare kan lämna in anbud på ett (1) eller två (2) områden. Åklagarmyndigheten kommer att teckna separata avtal för respektive område och med en (1) leverantör per område.

Anbudsområde A: Personsäkerhet

Anbudsområde B: Totalförsvar och säkerhetsskydd

Denna upphandling omfattar även Ekobrottsmyndigheten som har rätt men inte skyldighet att avropa från ramavtalet med ett eget leveransavtal. Åklagarmyndigheten samordnar och är ansvarig för upphandling och tilldelningsbeslut. Samtliga ställda krav i upphandlingen och skyldigheter som medföljer avtalet omfattar även Ekobrottsmyndigheten.

Åklagarmyndigheten avser att upphandla ett nytt ramavtal i upphandlingen av strategisk säkerhetspartner med såväl strategisk som operativt säkerhetsarbete, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten. Upphandlingen är uppdelad i två (2) anbudsområden där anbudsgivare kan lämna in anbud på ett (1) eller två (2) områden. Åklagarmyndigheten kommer att teckna separata avtal för respektive område och med en (1) leverantör per område.

Anbudsområde A: Personsäkerhet

Anbudsområde B: Totalförsvar och säkerhetsskydd

Denna upphandling omfattar även Ekobrottsmyndigheten som har rätt men inte skyldighet att avropa från ramavtalet med ett eget leveransavtal. Åklagarmyndigheten samordnar och är ansvarig för upphandling och tilldelningsbeslut. Samtliga ställda krav i upphandlingen och skyldigheter som medföljer avtalet omfattar även Ekobrottsmyndigheten.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten (hädanefter Myndigheterna när båda myndigheter benämns) har arbetsplatser på flera orter i Sverige, därmed säkerhetsarbete kan komma att ske inom hela Sverige då det kan krävas att uppdrag utförs på plats.

Myndigheterna uppskattar det totala värdet på det kommande avtalet till följande:

Åklagarmyndigheten cirka 600 000 per år.

Ekobrottsmyndigheten cirka 100 000 per år.

Myndigheterna garanterar inga köpvolymer under avtalstiden då volymerna både kan öka och minska under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Sverige

Diarie-/referensnummer

ÅM2021-1561