Ekobrottsmyndigheten Strategisk säkerhetspartner

Strategisk säkerhetspartner

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Inbjudan

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gör härmed en samordnad upphandling och inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen av strategisk säkerhetspartner, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Avtalsperiod

Ramavtalet ska gälla från och med 2021-09-01-2022-08-31 med automatisk förlängning om 1+1+1 år. Avtalsperioden kan som längst uppgå till totalt fyra (4) år.

Upphandlingens omfattning

Myndigheten avser att upphandla ett nytt ramavtal gällande strategisk säkerhetspartner, där leverantören ska stötta Myndigheten med såväl strategiskt som operativt säkerhetsarbete.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har arbetsplatser på flera orter i Sverige så säkerhetsarbete kan komma att ske inom hela Sverige, då det kan krävas att uppdrag utförs på plats.

Myndigheten avser att teckna avtal med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-05-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ÅM2021-167