Ekobrottsmyndigheten Rikstäckande ramavtal av kaffeautomater, förbrukningsvaror samt tjänster

Rikstäckande ramavtal av kaffeautomater, förbrukningsvaror samt tjänster

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Title: Krav och information

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ÅM2023-1963