Ekobrottsmyndigheten Ramavtal Byggservicearbeten

Ramavtal Byggservicearbeten

Ekobrottsmyndigheten, STOCKHOLM

Upphandlingen avser ramavtal för Byggservice till Ekobrottsmyndigheten.

Med byggservice avses mindre byggprojekt, underhåll, ändringar, anpassningar och reparationer. Exempel på mindre projekt kan vara resande eller rivning av vägg, dragning av ny el och underhålla äldre elinstallationer, ansluta ny dragning av rör till tidigare installationer, ansluta kompletterande belysning.

Arbetena utförs som totalentreprenader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

EBM2021-266