Ekobrottsmyndigheten Ramavtal Byggservice

Ramavtal Byggservice

Ekobrottsmyndigheten, STOCKHOLM

Med byggservice avses mindre byggprojekt, underhåll, ändringar, anpassningar och reparationer. Exempel på mindre projekt kan vara resande eller rivning av vägg, flytt av dörrar, dragning av ny el och datauttag samt underhålla äldre elinstallationer, ansluta ny dragning av rör till tidigare installationer, ansluta kompletterande belysning, målning.

Arbetena utförs som totalentreprenader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23/166