Ekobrottsmyndigheten Ramavtal avseende konsulter för informationssäkerhet

Ramavtal avseende konsulter för informationssäkerhet

Ekobrottsmyndigheten, STOCKHOLM

Ekobrottsmyndigheten har behov av ett ramavtal för konsulter gällande informationssäkerhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

EBM2022-767