Lokalvård

Ekobrottsmyndigheten, STOCKHOLM

Lokalvård för orterna Linköping, Örebro, Umeå och Sundsvall.

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL

Upphandlingen av detta Avtal är en säkerhetsskyddad upphandling och omfattas av säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsförordningen (1996:633). Avtalet är därför villkorat av att Parterna har ingått och upprätthållit giltigt säkerhetsskyddsavtal enligt den nivå EBM vid var tid anvisar.

Om det förekommer motstridiga uppgifter i Avtalet och säkerhetsskyddsavtal, gäller säkerhetsskyddsavtalet med företräde.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län, Västernorrlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

EBM2019-996