Lokalvård

Ekobrottsmyndigheten, STOCKHOLM

Ekobrottsmyndigheten (EBM) inbjuder leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av ramavtal avseende lokalvård + tilläggstjänster för EBM:s lokaler i Linköping, Sundsvall, Umeå och Örebro. Lot nr.: 1

Generell del

Denna del ska besvaras av samtliga anbudsgivare.

Last tender date: 06/04/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Ekobrottsmyndigheten

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Krav på anbudsgivaren

Denna del ska väljas och besvaras av den anbudsgivare som önskar lämna svar på avsnitt 3 - Krav på leverantören. Lämnas inte svar på avsnitt 3 - Krav på leverantören ska anbudsgivaren lämna en ifylld Egen försäkran (ESPD).

Last tender date: 06/04/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Ekobrottsmyndigheten

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Delområde Linköping

Denna del ska väljas och besvaras av anbudsgivare som önskar lämna anbud på delområde Linköping.

Last tender date: 06/04/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Ekobrottsmyndigheten

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754&GoTo=Tender

Duration contract start date : 10/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 01/25/2025 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Delområde Sundsvall

Denna del ska väljas och besvaras av anbudsgivare som önskar lämna anbud på delområde Sundsvall.

Last tender date: 06/04/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Ekobrottsmyndigheten

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 5

Delområde Umeå

Denna del ska väljas och besvaras av anbudsgivare som önskar lämna anbud på delområde Malmö.

Last tender date: 06/04/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Ekobrottsmyndigheten

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 12/30/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 6

Delområde Örebro

Denna del ska väljas och besvaras av anbudsgivare som önskar lämna anbud på delområde Örebro.

Last tender date: 06/04/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Ekobrottsmyndigheten

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18754&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/10/2024 00:00:00

Duration contract end date : 10/23/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län, Västernorrlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

EBM2023-914