Ekobrottsmyndigheten Kontorsservice

Kontorsservice

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Service som kan avlasta internservice med vaktmästeritjänst ca. 14 timmar i veckan

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-08-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ÅM2021-785