Elkraft 2024

Colligio AB, FALUN

Upphandlingen avser samordnad upphandling av förnybar elkraft till 19 upphandlande myndigheter. Total volym beräknas till ca 118 GWh.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

El 2024