Ekobrottsmyndigheten Chefs- och ledarutbildning; platser på öppna utbildningar

Chefs- och ledarutbildning; platser på öppna utbildningar

Ekobrottsmyndigheten, STOCKHOLM

Ekobrottsmyndigheten avser att teckna ramavtal med en leverantör som kan tillgodose myndighetens behov av chefs- och ledarutbildning - att EBM kan nyttja utbildningsplatser på leverantörens öppna utbildningar. Med öppna utbildningar menas utbildningar som marknadsförs som öppna för deltagare från olika organisationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

EBM2021-46