Ekobrottsmyndigheten Arbetspsykologiska tester

Arbetspsykologiska tester

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Inbjudan

Åklagarmyndigheten inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen av arbetspsykologiska tester, som en del av rekrytering avseende olika tjänster inom myndigheten, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Denna upphandling omfattar även Ekobrottsmyndigheten, organisationsnummer 202100-4979, som har rätt men inte skyldighet att som option avropa från detta ramavtal med ett eget leveransavtal.

Inbjudan

Åklagarmyndigheten inbjuder er att inkomma med anbud i upphandlingen av arbetspsykologiska tester, som en del av rekrytering avseende olika tjänster inom myndigheten, enligt angivna förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Denna upphandling omfattar även Ekobrottsmyndigheten, organisationsnummer 202100-4979, som har rätt men inte skyldighet att som option avropa från detta ramavtal med ett eget leveransavtal.

Syfte och omfattning

Syftet med denna upphandling är att Myndigheten ska erhålla licenser för nyttjande av webbaserade arbetspsykologiska tester för rekrytering.

Avsikten är att från och med hösten 2021 övergå från att använda personlighetstesterna HPI och HDS i chefsrekryteringar till ett annat personlighetstest inom femfaktormodellen för att stämma överens i chefsrekryteringarna med den nyligen utförda arbetsanalysen som tar sin utgångspunkt i de nya ledarkriterierna.

Det femfaktortest (Big five) som upphandlas ska särskilt tydligt kunna visa resultat för följande big five facetter,

sårbarhet – stresskänslighet och kontrollförlust

motivation och fokus

självosäkerhet – tvivel och osäkerhet

samvetsgrannhet – pålitlighet och plikttrogenhet

duglighet - effektivitet och grundlighet

impulsivitet – impulsstyrdhet och oberäknelighet

temperament - ilska och frustration

intellektuell nyfikenhet - vetgirighet och nytänkande

altruism - omtanke och självuppoffrande

ambition - prestation och målmedvetenhet

Myndigheten kommer även fortsättningsvis använda Matrigma för chefsrekryteringar som är ett icke verbalt matristest, samt ett personlighets test (femfaktortest) enligt ovan.

För övriga rekryteringar används test enligt 1.4.

Avtalsperiod

Preliminär avtalsstart för ramavtalet är september 2021. Ramavtalet ska gälla i ett (1) år med möjlig förlängning om 1+1+1 år. Ramavtalsperioden kan som längst uppgå till totalt fyra (4) år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ÅM2021-979