Ekobrottsmyndigheten Ansöksinbjudan Filmproduktion

Ansöksinbjudan Filmproduktion

Åklagarmyndigheten, STOCKHOLM

Åklagarmyndigheten, 201200-0084, bjuder in anbudssökande om deltagande i upphandlingen av filmproduktion. Upphandlingen sker i två (2) steg genom selektivt förfarande

Upphandlingen är en samordnad upphandling mellan Åklagarmyndigheten, 201200-0084 och Ekobrottsmyndigheten, 202100-4979

Målet med upphandlingen är att teckna ramavtal för respektive Myndighet. Syftet med upphandlingen är att upphandla leverans av filmproduktioner, av främst utbildnings- och informationsfilm.

Anbudsinbjudan

Åklagarmyndigheten, organisationsnummer 201200-0084, bjuder in anbudssökande om deltagande i upphandlingen av filmproduktion. Upphandlingen sker i två (2) steg genom selektivt förfarande enligt 6 kap. 3 § (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen är en samordnad upphandling mellan Åklagarmyndigheten, 201200-0084 och Ekobrottsmyndigheten, 202100-4979, där Åklagarmyndigheten är den samordnande myndigheten.

Målet med upphandlingen är att skriva varsitt ramavtal med, om möjligt, upp till tre rangordnade (3) leverantörer, förutsatt att det finns så många leverantörer som går vidare i upphandlingsprocessen. Myndigheterna kommer ingå avtal med samma leverantörer enligt samma rangordning.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Myndigheternas behov av kvalitativ och stabil leverans av filmproduktioner, av främst utbildnings- och informationsfilm.

Det finns både interna och externa målgrupper för filmerna och målgruppen inom Myndigheterna för filmerna/produktionerna kan variera.

Interna målgrupper: Myndigheternas anställda som exempelvis åklagare, åklagaradministratörer, chefer, ledning och stödfunktioner bestående av anställda vid avdelningarna personal, kommunikation, ekonomi, it med mera.

Externa grupper: Studenter, skolungdomar och den breda allmänheten.

Filmerna kan komma att spelas in både i Stockholm och i övriga landet.

Avtalsperiod

Preliminär avtalsstart för avtalet är hösten 2023. Avtalet ska gälla i ett (1) år med möjlig automatisk förlängning om 1+1+1 år. Avtalsperioden kan som längst uppgå till totalt fyra (4) år.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-05-01)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2023-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ÅM2023-458