VITVAROR

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling av vitvaror, såsom mopptvättmaskiner och torktumlare

Önskad leveranstid 6 veckor

Utseende och utformning ser olika ut i de aktuella tvättstugorna därför rekommenderas starkt ett besök för att säkerställa förutsättningarna.

Mopptvättmaskiner 4 st mindre

1 st Tvättmaskin, minsta mopptvättmaskin (ca 30 moppar och ca 20 dukar/tvätt, ca 2 ggr/dag)

(Idè lära, Rännvägen 8)

Mått på maskinen är höjd 102 cm/lång 66 cm/ bredd 60

Mått på underställ höjd 20 cm/ lång 66 cm / bredd 60 cm  

Kontakperson: 

Miroslava Vrsan-Erlandsson

Gruppledare-Syd

tel: 031 772 1946

1 st Tvättmaskin, minsta mopptvättmaskin (ca 60 moppar och 40 st dukar)

(HC huset, Hörsalsvägen 14)

Kontakperson: 

Miroslava Vrsan-Erlandsson

Gruppledare-Syd

tel: 031 772 1946

1 st Tvättmaskin, minsta mopptvättmaskin (ca 30 moppar, ca 40 st dukar)

(Hus 11, Arvid Hedvalls Backe 4)

Kontaktperson

Andreas Englund

Enhetschef Nord

tel: 031-772 51 33

1 st Tvättmaskin, minsta mopptvättmaskin (?)

(Biblioteket, Hörsalsvägen 1)

Kontaktperson

Nevena Vajagic

Gruppledare Öst

tel: 031-772 37 34

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

- Maskinerna ska vara avsedda för professionellt bruk

- Maskinerna ska vara frontmatade

- Trumvolym: Anpassad för antal moppar (se ovan)

- Trummans hål skall överstiga 3 mm i diameter

- Tvättprogram: 30 - 95 grader

- Program för städklara moppar skall finnas

- Centrifugering för städklara moppar skall finnas

- Maskinerna skall kunna anpassa vattenmängden till mängden tvätt

- Installation skall ske i samband med leverans av maskinerna

- Befintlig doseringsutrustning skall installeras i samband med installationen av tvättmaskinenerna

  Befintlig doseringsutrustning är av märke PODAB.

- Befintlig uppsamlingsenhet (luddlåda) skall kopplas in i samband med installation av nya maskinerna

- Maskinerna skall installeras på ergonomisk höjd

- Maskinerna skall monteras på sockel, antingen befintlig sockel eller ny sockel, om befintlig ej passar 

- Maskinerna skall installeras på ett säkert sätt så att de inte kommer i rörelse vid centrifugering

- Samtliga arbetskostnader vid montering och installation av maskinerna skall ingå i priset

- I samband med installation och efter funktionstest av maskinerna, skall anbudsgivare utföra en utbildning på plats och den skall vara inkluderad i anbudspriset

- I de aktuella rummen finns det framdraget varm- och kallvatten och tillhörande avloppsbrunn

- En garantiperiod på minimum 2 år

- Instruktion skall finnas minst på svenska

Torktumlare, 1 st stor och 3 st mindre

1 st Torktumlare, stor (ca 300 st microdukar, ca 2 ggr/dag)

(Kemitvättstugan - 1172, Kemivägen 4)

- Behov av nytt fundament/sockel

- Nuvarande torktumlare, mått H159, B 78

- Dörröppning till tvättstugan är inte standard

  (mått på dörr 1: H197 B83, dörr 2: H198, B89)

Kontaktperson

Nevena Vajagic

Gruppledare Öst

tel: 031-772 37 34

1 st Torktumlare, liten (ca 50 st microdukar, ca 2 ggr/dag)

(Biblioteket, Hörsalsvägen 1)

Kontaktperson

Nevena Vajagic

Gruppledare Öst

tel: 031-772 37 34

1 st Torktumlare, liten (ca 50 st microdukar, ca 2 ggr/dag)

(MV, Tvärgatan 3)

Kontaktperson

Nevena Vajagic

Gruppledare Öst

tel: 031-772 37 34

1 st Torktumlare, liten (ca 40 microdukar, 1 gång/dag)

(HC-huset, Hörsalsvägen 14)

Kontakperson: 

Miroslava Vrsan-Erlandsson

Gruppledare Syd

tel: 031 772 19 46

- Utrustad med timer och olika torkprogram.

- Installation skall ske i samband med leverans av vara.

- Om kondensvatten skall avledas, skall detta göras genom slang ut till avlopp.

- Energieffektivitet på minimum A+, eller likvärdigt.

- En garantiperiod på minimum 2 år.

- I samband med installation och efter funktionstest av vara, skall leverantören utföra en utbildning av varan på plats.

Kontaktperson för avtalet

Camilla Dimitrakis

tel: 031-772 88 89

e-post: camilla.dimitrakis@chalmers.se

Kontaktpersoner för besök på de olika adresserna, se ovan under respektive produkt/maskin.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Sista dag för besvarande av frågor gällande detta anbud: 2022-05-20

Sista dag för bokning av besök: 2022-05-20

Anbudet ska ha kommit in senast 2022-05-27

Anbudet ska vara giltigt till och med 2022-06-17

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1.Pris

2.Leveranstid 

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-27)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0701