Chalmers tekniska högskola Vitvaror, mopptvättmaskiner och torktumlare

Vitvaror, mopptvättmaskiner och torktumlare

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Vitvaror, mopptvättmaskiner och torktumlare

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Torktumlare, 3 st

1 st Torktumlare/kondenstumlare – CA-huset

- trumvolym 153 liter, kapacitet om 8 kg

1 st Torktumlare/kondenstumlare – SAGA huset Lindholmen

- trumvolym 118 liter, kapacitet om 7 kg

1 st Torktumlare/kondenstumlare – Patricia huset Lindholmen

- trumvolym minst 118 liter, kapacitet om minst 7 kg

Kontaktperson: 

Jenny Borgqvist

Enhetschef

tel: 031 772 12 26

Mopptvättmaskiner 3 st

1 st Tvättmaskin – SB III

- trumvolym 180 liter

1 st Tvättmaskin - CA

- trumvolym 135 liter

1 st Tvättmaskin, liten - MV

- trumvolym 60 liter

Kontaktperson: 

Jenny Borgqvist

Enhetschef

tel: 031 772 12 26

Kravspecifikation för samtliga vitvaror, mopptvättmaskiner och torktumlare:

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

- Maskinerna ska vara avsedda för professionellt bruk

- Maskinerna ska vara frontmatade

- Trumvolym: se varje maskin ovan

- Trummans hål skall överstiga 3 mm i diameter

- Tvättprogram: 30 - 95 grader

- Program för städklara moppar skall finnas

- Utrustad med timer och fördröjd tvättid

- Centrifugering för städklara moppar skall finnas

- Maskinerna skall kunna anpassa vattenmängden till mängden tvätt

- Installation skall ske i samband med leverans av maskinerna

- Befintlig doseringsutrustning skall installeras i samband med installationen av tvättmaskinen.

  -Befintlig doseringsutrustning är av märke PODAB Pumpotronic och maskinerna ska vara kompatibla med doseringsutrustningen med   olika signaler.

- Befintlig uppsamlingsenhet (luddlåda) skall kopplas in i samband med installation av nya maskinerna

- Maskinerna skall installeras på ergonomisk höjd

- Maskinerna skall monteras på sockel, antingen befintlig sockel eller ny sockel, om befintlig ej passar 

- Maskinerna skall installeras på ett säkert sätt så att de inte kommer i rörelse vid centrifugering

- Samtliga arbetskostnader vid montering och installation av maskinerna skall ingå i priset

- I samband med installation och efter funktionstest av maskinerna, skall anbudsgivare utföra en utbildning på plats och den skall vara inkluderad i anbudspriset

- Avinstallering och bortforsling av nuvarande maskin ska ingå i priset

- I de aktuella rummen finns det framdraget varm- och kallvatten och tillhörande avloppsbrunn

- I samband med installation och efter funktionstest av vara, skall leverantören utföra en utbildning av varan på plats

- En garantiperiod på minimum 5 år

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2023-02-23 

Anbudet ska vara giltigt till och med 2023-03-23

Utvärdering av anbud

Anbudet med lägst pris kommer att antas

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C2023-0207