Chalmers tekniska högskola Verktyg för schemaläggning, resurs- och bemanningsplanering

Verktyg för schemaläggning, resurs- och bemanningsplanering

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Om upphandlingen - syfte och mål

Chalmers har idag en relativt centraliserad organisation när det gäller schemaläggning, en schemaläggning som sker i form av att olika typer av resurser (objekt) såsom lärare, lokaler, utrustningen, etc. knyts ihop och bildar studenternas schema. Eftersom schemaläggning och lokalbokning är en strategisk funktion vid Chalmers är det mycket viktigt att bokning kan se på ett säkert sätt och utan att oavsiktliga dubbelbokningar kan göra och att det finns goda möjligheter till uppföljning för att kunna ha kontroll över ett effektivt resursutnyttjande.

Chalmers ser det som viktigt att studenterna har användarvänliga gränssnitt och möjligheter att se sina scheman, exempelvis ökar användningen av mobila enheter stadigt bland studenterna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-12-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-1322