Chalmers tekniska högskola Värmeugn / Kammarugn

Värmeugn / Kammarugn

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Chalmers Johanneberg bygger ett tillverkningslaboratorium för fiberförstärkta polymerkompositer som skall stå färdigt i september 2018.

Beskrivning av vara:

Värmeugn / Kammarugn

Denna upphandling rör en värmeugn för härdning av fiberförstärkta härdplastkompositer.

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna ingå:

Tekniska prestanda:

1. Dimensioner:

Invändigt

Bredd 2000-2500 mm; djup 1200-1500 mm; höjd 1200-1500 mm

Utvändigt

Bredd 2500-2900 mm; djup 1400-2000 mm; höjd 1400-2000 mm

2. Temperatur intervall: 40-250°C

3. Värmeeffekt: 36 kW/52 A (rekommenderat)

4. Cirkulationsfläkt: 2,2 kW/4,9 A (rekommenderat)

5. Spänning: 3 x 400/230 Volt, 50 Hz

6. Ventilation: Luftcirkulation och tilluftsventil; Frånluft (manuellt spjäll)

7. Övertemperaturskydd: inställbara övertemperaturskydd

8. Manöverutrustning: 3 x 400/230 Volt, 50 Hz

     *Huvudbrytare

     *Manöverbrytare

     *Säkringar för värme och motor

     *Digital temperaturregulator

     *Motorskydd

Övrigt:

9. Ugnen skall levereras provkörd

Dokumentation:

a. Sammanställningsritning

b. Reservdelslista

c. Datablad på ingående komponenter

d. Underhållsföreskrifter

e. Teknisk beskrivning för installation, användning och underhåll

f. CE-försäkran

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2018-05-13.

Anbudet ska vara giltigt till och med 2018-06-15.

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas.

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2018-05-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-04-27

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2018-04-26