Chalmers tekniska högskola Vakuumkomponenter och vakuumpumpar

Vakuumkomponenter och vakuumpumpar

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG, Göteborg

Vid Chalmers föreligger kontinuerligt behov av nyanskaffning och kompletteringsköp av vakuumkomponenter och vakuumpumpar. Många discipliner på Chalmers, främst inom forskningen, använder vakuumutrustning i mät- och processammanhang.

Chalmers behöver ha tillgång till ett brett sortiment med ett stort antal produkter inom varje produktgrupp.

Vid Chalmers föreligger kontinuerligt behov av nyanskaffning och kompletteringsköp av vakuumkomponenter och vakuumpumpar. Många discipliner på Chalmers, främst inom forskningen, använder vakuumutrustning i mät- och processammanhang.

Chalmers behöver ha tillgång till ett brett sortiment med ett stort antal produkter inom varje produktgrupp.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-08-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-06-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

C2016-2023