Chalmers tekniska högskola Vakuumkomponenter och vakuumpumpar

Vakuumkomponenter och vakuumpumpar

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Vakuumkomponenter och vakuumpumpar, främst inom forskningen används vakuumkomponenter i mät- och processammanhang. Utrustningen som denna upphandling berör består av alla slag av vakuumpumpar samt tillbehör/komponenter såsom flänsar, tryckmätare ventiler och dylikt. Inköpen från detta ramavtal kommer i huvudsak att gälla kompletteringar, modifieringar och reparationer av existerande utrustningar (helt nya, större experimentutrustningar upphandlas vanligtvis separat).

Upphandlingen avser komponenter i vid bemärkelse dvs. allt som ingår i respektive leverantörs sortiment. Kompatibilitet med existerande utrustning är ibland viktig. I forskningsverksamheten är behovet mer blandat. Ofta behövs pumpar med extrem prestanda men det är heller inte ovanligt med enklare pumpar.

Vid Chalmers föreligger kontinuerligt behov av nyanskaffning och kompletteringsköp av vakuumkomponenter. Många discipliner på Chalmers, främst inom forskningen, använder vakuumkomponenter i mät- och processammanhang. Utrustningen som denna upphandling berör består av alla slag av vakuumpumpar samt tillbehör/komponenter såsom flänsar, tryckmätare ventiler o.d.

Om upphandlingen - bakgrund och behov

Vid Chalmers föreligger kontinuerligt behov av nyanskaffning och kompletteringsköp av vakuumkomponenter och vakuumpumpar. Många discipliner på Chalmers, främst inom forskningen, använder vakuumkomponenter i mät- och processammanhang. Utrustningen som denna upphandling berör består av alla slag av vakuumpumpar samt tillbehör/komponenter såsom flänsar, tryckmätare ventiler och dylikt. Inköpen från detta ramavtal kommer i huvudsak att gälla kompletteringar, modifieringar och reparationer av existerande utrustningar (helt nya, större experimentutrustningar upphandlas vanligtvis separat).

Upphandlingen avser komponenter i vid bemärkelse dvs. allt som ingår i respektive leverantörs sortiment. Kompatibilitet med existerande utrustning är ibland viktig. I forskningsverksamheten är behovet mer blandat. Ofta behövs pumpar med extrem prestanda men det är heller inte ovanligt med enklare pumpar.

Inom detta område finns vissa svårigheter att definiera exakt vilka komponenter som behovet innefattar i en "traditionell varukorg" och behov kan ändras och bli inaktuella. Därför är endast vissa komponenter (de vanligaste förekommande) angivna i denna upphandling, se bilaga 1.

Behovet av komponenter och pumpar inom Chalmers är varierande och beställarna behöver i det nya ramavtalet en flexibilitet. Mot denna bakgrund tillämpas ett nytt avrops- och beställningsförfarande i ramavtalet. Denna beskrivs nedan i punkt 1.5.

Om upphandlingen - syfte och mål

Mot bakgrund av ovan beskrivning är Chalmers angelägen om att teckna avtal med flera leverantörer för att täcka upp hela det behov som kan uppstå.

Denna upphandling omfattar två områden:

1. Vakuumkomponenter2. Vakuumpumpar

Anbudsgivaren offererar valfritt sitt erbjudande av vakuumkomponenter inom angivna områden (se svarsbilaga i Excel). Köparen önskar att samtliga produkter som anbudsgivaren saluför inom respektive område ska ingå i avtalet.

Målet med detta upplägg är att skapa en konkurrensutsatt och avtalsreglerad marknad inom vilken leverantörer konkurrerar om beställares behov inom definierade områden genom att med brett sortiment, kompetens, attraktiva priser och rabatter, fördelaktiga leveranstider och hög kvalitet, uppfylla de fördelningsnycklar som används vid framtida avrop (se mer om avropsmodellen "särskild fördelningsnyckel" i punkt 1.5.1).

Beställaren ställer för avtalstiden som helhet eller del därav inte ut några volymgarantier. Av anbudsgivaren offererade priser gäller i alla lägen oberoende av volymutfallet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2020-1626