Chalmers tekniska högskola Utrikes paket- och expressförsändelser

Utrikes paket- och expressförsändelser

Göteborgs universitet, Göteborg

Om uppdraget

Detta uppdrag omfattar utrikes paket- och expresstjänster inklusive bud. Uppdraget kommer regleras i ett ramavtal som löper under 4 år (som längst), se avsnitt 4 i upphandlingsdokumenten.

Uppdraget innefattar transport av exempelvis dokument, paket och gods, dörr till dörr, inom EU/EES övriga Europa och övriga världen (ej inom Norden). Uppdraget omfattar även tempererade transporter utan krav på garanterad kylkedja, som inte definieras som farligt gods (kan exempelvis vara biologiskt material).

Se avsnitt 3.1 för mer information om uppdraget.

Uppskattade volymer från 2021/2022 (i kr eller försändelser)

Göteborgs universitet: ca 400 paket, pallgods samt bud- och expressleveranser årligen (ca 50 paket, 350 express) till ett ungefärligt årsvärde om 500 000 sek.

Chalmers: för år 2022 - ca 500 utrikesförsändelser till ett ungefärligt värde om 600 000 sek.

Karlstads universitet: årligt inköpsvärde ca 60 000 sek för utrikes paket och express

Högskolan i Skövde: årligt inköpsvärde ca 60 000 sek för utrikes paket och express

Högskolan i Väst: årligt inköpsvärde ca 90 000 sek för utrikes paket och express

Ungefärligt (avrundat) värde per år = 1 400 000 sek (5 600 000 sek för 4 år)

Takvolym för ramavtalet

Då föregående avtalsvärde och årsvolymer påverkats av covid-19 pandemin, har lärosätena räknat med något ökat behov för de kommande fyra åren. Takvolymen för detta avtal kommer därför motsvara ovan uppskattat värde + 30 %, vilket blir totalt 7 280 000 sek.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

EUI 22 070