Chalmers tekniska högskola Upphandlingskonsulter

Upphandlingskonsulter

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Chalmers upphandlingsenhet (IoU) genomför och ger stöd och rådgivning inom upphandlingsområdet till medarbetarna. Då funktionens resurser är begränsade behöver Chalmers emellanåt tillgång till upphandlingskonsulter.

Uppdraget innebär att genomföra upphandlingar som motsvarar Chalmers behov under avtalsperioden, i enlighet med lagen om offentlig upphandling och Chalmers policy och riktlinjer. De uppdrag som i huvudsak kommer att läggas på upphandlingskonsulten är så kallade kontraktsupphandlingar, det vill säga enskilda upphandlingar av framför allt forskningsutrustning och/eller tjänster kopplade till forskning. Dock finns även ett behov av avlastning för andra typer av upphandlingsuppdrag som t.ex. enklare ramavtalsupphandlingar, direktupphandlingar, förhandsinsyner samt konsultation till Chalmers verksamhet inom upphandlingsområdet.

Om upphandlingen

Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Inom organisationen pågår ständigt upphandlingar som utgår från verksamhetens olika behov. Chalmers genomför i snitt ca 50 upphandlingar per år av olika omfattning (ej inkluderat direktupphandlingar).

Chalmers upphandlingsenhet (IoU) genomför och ger stöd och rådgivning inom upphandlingsområdet till medarbetarna. Då funktionens resurser är begränsade behöver Chalmers emellanåt tillgång till upphandlingskonsulter.

Uppdraget innebär att genomföra upphandlingar som motsvarar Chalmers behov under avtalsperioden, i enlighet med lagen om offentlig upphandling och Chalmers policy och riktlinjer. De uppdrag som i huvudsak kommer att läggas på upphandlingskonsulten är så kallade kontraktsupphandlingar, det vill säga enskilda upphandlingar av framför allt forskningsutrustning och/eller tjänster kopplade till forskning. Dock finns även ett behov av avlastning för andra typer av upphandlingsuppdrag som t.ex. enklare ramavtalsupphandlingar, direktupphandlingar, förhandsinsyner samt konsultation till Chalmers verksamhet inom upphandlingsområdet. Utöver upphandlingsuppdrag kan även administrativa arbetsuppgifter och uppföljning bli aktuellt inom uppdraget.

Grundläggande interna styrdokument är Inköps- och upphandlingspolicy för Chalmers tekniska högskola, Riktlinjer för inköp och upphandling vid Chalmers tekniska högskola, och Riktlinje för hållbar upphandling. Övriga avropsberättigade har liknande riktlinjer och styrdokument som gäller vid genomförande av tjänsten.

Utvecklingstakten vad avser författningar och andra styrdokument är hög. Därtill är den tekniska utvecklingstakten hög eller mycket hög. Leverantören förväntas ha hög förmåga att följa med i utvecklingstakten.

Syftet med upphandlingen är att förse köparen med ramavtal avseende kvalificerade upphandlingskonsulter för offentlig upphandling. Upphandlingskonsulterna ska självständigt kunna biträda köparen i dess arbete med kvalificerad kompetens i inköps- och upphandlingsarbete. Arbetet ska kunna genomföras i analys-, genomförande- och avtalsfasen på såväl engelska som svenska.

Målet är att bistå köparens beställare att genomföra samt kunna visa goda affärer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Jönköpings län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0957