Chalmers tekniska högskola Undervisning sjukvårdskurser

Undervisning sjukvårdskurser

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av tjänst: Undervisning inom sjukvård

Kravspecifikation

Chalmers tekniska högskola bedriver utbildning för sjöbefäl, både i grundutbildning och som fortbildning för aktiva sjöbefäl. Alla sjöbefäl får grundläggande sjukvårdsutbildning och de som utbildar sig till sjökaptener får dessutom en mer omfattande utbildning som sjukvårdare ombord. Certifikat som sjukvårdare ombord kräver en repetitionsutbildning med ett intervall på fem år enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011,116, bilaga 37.

I köpet ska nedan angivna tjänster ingå:

* Undervisning i fortbildningskursen ”Medical care”. Kursens omfattning är totalt fyra dagar vid respektive kurstillfälle och ges uppskattningsvis 6-8 gånger per år. Kursen ges på svenska.

* Undervisning i sjukvårdskurser för studenter.

Vi söker nu upp till tre externa leverantörer av undervisningstjänster för dessa kurser som, tillsammans med personal från Chalmers, kan leverera dessa med hög kvalitet.

Leverantören måste kunna tillhandahålla en lärare som uppfyller följande krav:

* God pedagogisk erfarenhet

* Sjuksköterskelegitimation

* Arbetat som sjuksköterska i minst fem år inom ambulanssjukvård eller på akutmottagning eller motsvarande

* Instruktör i HLR Vuxen (HLR-Rådet)

* Instruktör i HLR för insatspersonal (HLR-Rådet)

Följande är meriterande:

* Instruktör i Första hjälpen (HLR-Rådet)

* Instruktör i Barn-HLR (HLR-Rådet)

* Instruktör i AMLS

* Instruktör i ProAct

* Instruktör i ATLS/TNCC

* Undervisat i liknande organisation

* Erfarenhet av utbildning i Första hjälpen för sjukvårdspersonal eller allmänhet

* Arbetat till sjöss

* Kunskap om de regelverk som styr sjukvården till sjöss

* Erfarenhet av leverans av kursen Medical Care enligt TSFS 2011:116 bilaga 37

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för undervisning enligt ovan för följande tidsperioder:

1. Undervisning halvdag

2. Undervisning heldag

3. Undervisning två eller fler dagar i följd (pris per dag)

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. Förslag på avtalstext bifogas.

Avtalen kommer rangordnas från 1 till 3 där avtalspart som rangordnats som 1 alltid kommer efterfrågas först, vid negativt svar kommer förfrågan göras till den som rangordnats som nummer 2 osv.

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2023-02-20

Anbudet ska vara giltigt till och med 2023-03-31

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Kompetens

2. Pris

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

M2 2022-0280