Chalmers tekniska högskola Tvätt och hyra av entrémattor

Tvätt och hyra av entrémattor

Göteborgs universitet, GÖTEBORG

Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har tiotusentals besökare varje år, både

nationella och internationella. Vi är måna om att våra besökare ska få ett gott intryck samt att våra

anställda har en trevlig arbetsmiljö och där i är det viktigt att våra entréer och mattorna där ger ett

inbjudande intryck.

Göteborgs universitet har idag totalt 236 mattor med varierande bytesfrekvens inklusive korttidshyra

och tillfälliga mattor på totalt 64 olika leveransplatser. Mattornas storlek varierar mellan 85*150 cm

upp till 115*300/150*250 cm och vissa mattor kan inkluderar Göteborgs universitets logotyp.

Observera att en adress kan ha behov av flera olika mattor. Specifik information kring adresser och

storlekar ges vid avtalstecknande.

Chalmers tekniska högskola har totalt 201 mattor med varierande bytesfrekvens inklusive

korttidshyra och tillfälliga mattor på totalt 15 olika leveransplatser. Mattornas storlek varierar mellan

85*150 cm upp till 150*250 cm och vissa mattor kan inkludera logotyper inom Chalmers.

Observera att en adress kan ha behov av flera olika mattor. Specifik information kring adresser och

storlekar ges vid avtalstecknande.

Syftet med upphandlingen är att uppnå goda samordningseffekter som påverkar köparens ekonomi,

miljö och kvalitet på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att kommande leverantör har goda

samordningsrutiner gällande tvätt och hyra av produkterna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

EUI 23 057