Chalmers tekniska högskola Teckenspråkstolk och skrivtolk

Teckenspråkstolk och skrivtolk

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Om upphandlingen

Uppdraget omfattar utbildningstolkning för studenter som bedriver studier på grundnivå, avancerad/master nivå eller forskarnivå. Studenter som har blivit beviljade pedagogiskt stöd i form av utbildningstolkning är en heterogen studentgrupp och uppdraget ställer krav på att tolkarna är flexibla och har god samarbetsförmåga.

Teckenspråkstolk

Teckenspråks- och dövblindtolkar

Skrivtolkar

Skrivtolkar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0730