Tågresor

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av inrikes tågresor. Upphandlingen omfattar samtliga inrikes tågsträckor som anbudsgivaren har i sitt publika utbud, vilket även inkluderar eventuella säsongståg. Upphandlingen omfattar även periodkort/pendlarkort/klippkort som anbudsgivaren har i sitt publika utbud.

Upphandlingen kommer att resultera i ett ramavtal med en löptid om 24 månader (med möjlighet till ytterligare förlängning på upp till 24 månader) där alla statliga myndigheter och ett antal andra upphandlande myndigheter kommer att kunna tillgodose sina behov av inrikes tågresor.

Avrop från ramavtal som följer av denna upphandling ska göras genom av avropsberättigad anlitad resebyrå.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av inrikes tågresor. Upphandlingen omfattar samtliga inrikes tågsträckor som anbudsgivaren har i sitt publika utbud, vilket även inkluderar eventuella säsongståg. Upphandlingen omfattar även periodkort/pendlarkort/klippkort som anbudsgivaren har i sitt publika utbud.

Upphandlingen kommer att resultera i ett ramavtal med en löptid om 24 månader (med möjlighet till ytterligare förlängning på upp till 24 månader) där alla statliga myndigheter och ett antal andra upphandlande myndigheter kommer att kunna tillgodose sina behov av inrikes tågresor.

Avrop från ramavtal som följer av denna upphandling ska göras genom av avropsberättigad anlitad resebyrå.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår av respektive avsnitt.

Kammarkollegiet använder sig av upphandlingsverktyget Mercell TendSign, som ägs av Mercell Commerce AB, för hantering av upphandlingsdokumenten och anbud. Anbud kan därför inte lämnas på annat sätt, exempelvis via e-post. Rättelse av fel, förtydligande och komplettering kan dock ske enligt Kammarkollegiets senare instruktioner.

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2022-02-11 23:59.

Kammarkollegiet kommer att tilldela ramavtal till sex ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-8074-20