Chalmers tekniska högskola System för ekonomisk planering, prognos och uppföljning (EPU)

System för ekonomisk planering, prognos och uppföljning (EPU)

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG, Göteborg

Upphandlingen omfattar leverans av en systemlösning med tillhörande konsulttjänster för implementering. Systemlösningens primära syfte är att utgöra stöd för ekonomisk planering, prognos och uppföljning och ge korrekta underlag till uppföljning och ekonomistyrningen av Chalmers och projektens ekonomi. Systemlösningen ska kunna hantera verksamhetens olika delar och måste tillgodose såväl centrala som lokala behov.

Chalmers efterfrågar en proaktiv leverantör som med stor kompetens och erfarenhet tar ansvar för ett välplanerat införande. För att lyckas krävs en god förståelse för Chalmers förutsättningar och behov och erfarenhet från liknande projekt. Höga krav kommer att ställas på leverantörens kunskap och förmåga att införa EPU och att bistå Chalmers så att systemet kommer till sin fulla rätt och kan användas på ett ändamålsenligt sätt.

Leverantören ska ha en tydlig vision för såväl sin egen organisation som för det system och de tjänster som levereras.

Upphandlingen omfattar leverans av en systemlösning med tillhörande konsulttjänster för implementering. Systemlösningens primära syfte är att utgöra stöd för ekonomisk planering, prognos och uppföljning och ge korrekta underlag till uppföljning och ekonomistyrningen av Chalmers och projektens ekonomi. Systemlösningen ska kunna hantera verksamhetens olika delar och måste tillgodose såväl centrala som lokala behov.

Chalmers efterfrågar en proaktiv leverantör som med stor kompetens och erfarenhet tar ansvar för ett välplanerat införande. För att lyckas krävs en god förståelse för Chalmers förutsättningar och behov och erfarenhet från liknande projekt. Höga krav kommer att ställas på leverantörens kunskap och förmåga att införa EPU och att bistå Chalmers så att systemet kommer till sin fulla rätt och kan användas på ett ändamålsenligt sätt.

Leverantören ska ha en tydlig vision för såväl sin egen organisation som för det system och de tjänster som levereras.

Några av målen med upphandlingen är att anskaffa ett system som är:

Användarvänligt: lätt att lära sig att hantera, på ett enkelt sätt hitta den information man söker

Tillgängligt: lätt att logga in, korta svarstider

Användbart: systemet ska ge ett mervärde genom att data från flera system samordnas och att

informationen är aktuell och uppdaterad

Tillförlitligt; användare skall kunna lita på att informationen som visas i systemlösningen är korrekt

och komplett och beräknat enlighet med beslutade definitioner.

För att få en hög användbarhet i överensstämmelse beskrivna nyttoeffekter är systemlösningen

ändamålsenlig, effektiv och attraktiv att använda. Detta gäller för hela systemlösningen, såväl för

enskilda funktioner som för systemlösningen i sin helhet, exempelvis när användaren interagerar med

en rad funktioner eller läser, söker, sammanställer och navigerar i informationsmängder av olika art.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2017-06-16)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2017-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-0483