Chalmers tekniska högskola Stillbildsfotograf, filmare och redigerare samt drönaroperatör för uppdrag hos Chalmers Tekniska Högskola

Stillbildsfotograf, filmare och redigerare samt drönaroperatör för uppdrag hos Chalmers Tekniska Högskola

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Chalmers har behov av att ta in externa fotografer och filmare för att täcka behovet för projekt som ställer lite högre stilistiska krav jämfört med good enough-principen. Behovet omfattar exempelvis tyngre pressreleaser, forskningsprojekt med potential att få större genomslag och studentprojekt som kan få stor spridning.

Upphandlingen består av tre delar: kategori 1. Stillbildsfotograf, kategori 2. Filmare och redigerare och kategori 3. Drönaroperatör. Anbud kan lämnas om på en eller flera delar.

Chalmers har behov av att ta in externa fotografer och filmare för att täcka behovet för projekt som ställer lite högre stilistiska krav jämfört med good enough-principen. Behovet omfattar exempelvis tyngre pressreleaser, forskningsprojekt med potential att få större genomslag och studentprojekt som kan få stor spridning.

Upphandlingen består av tre delar: kategori 1. Stillbildsfotograf, kategori 2. Filmare och redigerare och kategori 3. Drönaroperatör

Om upphandlingen

Chalmers har behov av att ta in externa fotografer och filmare för att täcka behovet för det vi framgent benämner ”B-projekt”. Med B-projekt avses projekt som ställer lite högre stilistiska krav. Exempelvis tyngre pressreleaser, forskningsprojekt med potential att få större genomslag, studentprojekt som kan få stor spridning i sociala medier. Det kan även handla om aktiviteter på campus, såsom tävlingar, personporträtt, betydelsefulla besök eller andra typer av händelser.

Här är det aktuellt för Chalmers att anlita en fotograf eller filmare som kan finnas tillgänglig för ett par timmars jobb inom 1–2 dagar. Det finns även ett behov av drönarfoto och film för använding som klippmaterial i olika produktioner.

Förutom ”B-projekt” finns även ”C-projekt” och ”A-projekt”. ”C-projekt" är sådana bilder och filmer/explainers som Chalmers egna kommunikatörer utför och levererar enligt good enough-princip för sociala medier, webbnyheter mm. ”A-projekt” är sådana projekt som ingår i en större kampanj och som planeras i samråd med Chalmers upphandlade reklambyråer.

Upphandlingen består av tre delar (kategori 1, 2 och 3):Kategori 1. StillbildsfotografKategori 2. Filmare och redigerareKategori 3. Drönaroperatör

Anbud kan lämnas på en eller flera delar. Utöver att besvara obligatoriska delar av upphandlingsdokumentet är det viktigt att rätt valbar del/delar markeras i Tendsign för att besvara de krav och kriterier som är specifika för respektive kategori 1, 2 och 3.

Anbudet ska alltså omfatta en eller flera av de valbara delarna för att vara komplett! Använd supporten alternativt fråga oss om ni inte hittar rätt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2021-1400