Chalmers tekniska högskola Språkkurser i svenska och engelska

Språkkurser i svenska och engelska

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, GÖTEBORG

Upphandlingen avser lärarledda språkkurser i svenska och engelska för personal och masterstudenter på Chalmers tekniska högskola.

Chalmers är en internationell högskola med personal och studenter från hela världen. För att underlätta anpassning till det svenska samhället, språket och kulturen, erbjuder Chalmers sina medarbetare och masterstudenter bland annat kurser i svenska. Nivåerna på svenskaundervisningen kan variera från A1 till C2 enligt Europarådets referensram för språknivåer (CEFR), samt pre A1 (introduktionskurs i svenska). Historiskt sett har nästan ca. 70 % av kurstimmarna de senaste två (2) åren avsett svenska nivå A1.

Personal på Chalmers kan också ibland behöva utveckla sin kompetens inom det engelska språket. Ca. 5 % av kurstimmarna under de senaste två (2) åren har avsett engelska. Nivåerna på engelskundervisningen varierar oftast från B2 till C2.

Kurserna genomförs ofta i grupp, men det ska vara möjligt att avropa individuella kurser också.

I uppdraget ingår, förutom undervisning, även omfattande kursadministration. Leverantören ska tillhandahålla en Chalmersspecifik webbaserad sida för anmälan till kurser, ansvara för kontakt med kursdeltagare och med Chalmers beställare, omdisponering av grupper m.m.Leverantören ska vidare stå för tester och nivåbedömningar av kursdeltagare vid behov samt göra gruppindelningar om så önskas m.m.

Merparten av kurserna genomförs under ordinarie arbetstid (kl. 08:00-19:00) på vardagar, men kurser ska även vid behov kunna genomföras efter kl. 19:00 vardagar och på helger.

Utgångspunkten är att kurserna ska ske i anslutning till Göteborgsområdet. Ofta sker kurserna i Chalmers lokaler, men de ska också kunna utföras i leverantörens lokaler. Ibland sker hela eller delar av kurs online.

Målet med denna upphandling är att teckna avtal med en kompetent och erfaren leverantör som kan leverera både fördefinierade kurser samt skräddarsydda kurser utifrån Chalmers specifika behov. Leverantören måste ha tillräckliga resurser och kapacitet för att kunna utföra många kurser parallellt. I september till oktober är det alltid många kurser som ska påbörjas och förra året var det runt 56 olika kurser som genomfördes parallellt under hösten.

Kvantiteter och volymer

Uppskattat värde under avtalsperioden inklusive eventuella förlängningar och optioner är 13 000 000 kronor.

De senaste två (2) åren har Chalmers i snitt avropat ca. 3 500 kurstimmar (á 45 min) per år. I snitt har ca. 700 personer deltagit per år i avropade kurser.

Vi uppskattar att antalet deltagare och kurser kan komma att öka något under kommande avtalsperiod. För mer detaljerad information om kvantitetr och volymer framgår av upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2023-1591