Chalmers tekniska högskola Serviceavtal för simulatoranläggningar i CMS

Serviceavtal för simulatoranläggningar i CMS

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Chalmers maritima simulatorer (CMS) är en av Skandinaviens största simulatoranläggningar för maritim utbildning, träning och forskning. Anläggningen består utav ett flertal simulatorer för navigation, DP-manövrering, kommunikation, lasthantering och maskin. För delar av anläggningens räkning önskas ett 5-årigt serviceavtal (med möjlighet till förlängning) upphandlas.

Om upphandlingen och målbild

Chalmers maritima simulatorer (CMS) är en av Skandinaviens största simulatoranläggningar för maritim utbildning, träning och forskning. Anläggningen består utav ett flertal simulatorer för navigation, DP-manövrering, kommunikation, lasthantering och maskin.

Denna upphandling avser serviceavtal för:

Wärtsilä Full Mission Bridge Simulator

Wärtislä GMDSS SIMULATOR

För delar av anläggningarnas räkning önskas ett 5-årigt serviceavtal (med möjlighet till förlängning) upphandlas.

Wärtsiläs Full Mission Bridge Simulator

Wärtsiläs Full Mission Bridge Simulator är certifierad av klassningssällskapet Det Norske Veritas. Simulatorn, en Wärtsilä Navi-Trainer Professional 5000 (NTPro), är en klass A-simulator som möjliggör en fullständig simulering av de operationer som genomförs ombord, inklusive manövrering i trånga områden, Dynamic Positioning, Search and Rescue och Oil Spill operationer, is navigering, etc. Simulatorn har kapacitet att i en realistisk miljö simulera alla de kompetenskrav som det internationella regelverket STCW-95 ställer på bryggtjänstgörande fartygsbefäl. Chalmers Full Mission Bridge Simulator kan också samköras med Sjöfartsverkets bryggsimulator och VTS-simulator, som finns på institutionen. Simulatorn består av två fartygsbryggor med en cylindrisk visuell projektion om 270 resp. 200 grader samt en mindre brygga med 110 graders visuell projektion. Bryggorna är av cockpit design utrustad med både hård och mjukvara som finns på en modern fartygsbrygga. Genom ett serviceavtal med Wärtsiläs uppdateras NTPro kontinuerligt med mjukvara som garanterar Beställaren att kunna köra med det senaste appliceringen av simulatorteknologi.

Wärtislä GMDSS SIMULATOR

I Beställarens radiokommunikationslab efterliknas fartyg-till-fartyg och fartyg-till-land kommunikation med både landbundna och satellitbaserade kommunikationssystem. I GMDSS-simulatorn (Global Maritime Distress and Safety System) skapas möjligheter för de studerande att lära sig hantera all GMDSS-utrustning för ROC- och GOC-utrustade fartyg. Anropsförfarande, nöd- samt säkerhetsprocedurer övas med olika kommunikationsspel. Detta ger en större förståelse för hur radiosystemen fungerar i verkligheten. Kraven för ROC (Model Course 1.26) och GOC (Model Course 1.25) uppfylls av denna simulator. Anläggningen omfattar fem radiohytter samt en instruktörsstation.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-02-09)

Förfarande

Konkurrenspräglad dialog

Publicerad

2023-01-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0460