Resebyråtjänst

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Chalmers tekniska högskola (Chalmers) har behov av en heltäckande resebyråservice som kan tillhandahålla behovet av tjänsteresor över hela världen på ett proffessionellt sätt och service i världsklass till beställare och resebokare i hela verksamheten.

Behovet av resebyråservice gäller all hantering av samtliga efterfrågade tjänsteresor med samtliga möjliga färdmedel, både genom personlig service och genom ett självbkningssystem. Uppdraget omfattar ett ansvar om att förmedla, boka och aktivt medverka till konkurrenskraftiga tjänsteresor som är kostnadseffektiva, resurssnåla, hållbara samt beaktar Chalmers resepolicy och föreskrifter.

För att kunna genomföra uppdraget krävs en leverantör som innehar mycket god kompetens inom både aktuell bransch och den offentliga marknaden, upprätthåller mycket hög servicenivå mot kunder och beställare samt är tillgängliga för beställare och resebokare och säkerställer en kvalitativ och stabil leverans av efterfrågade tjänster.

Chalmers tekniska högskola (Chalmers) har behov av en heltäckande resebyråservice som kan tillhandahålla behovet av tjänsteresor över hela världen till beställare och resebokare i hela verksamheten.

Upphandlingens syfte och mål

Chalmers tekniska högskola (Chalmers) har behov av en heltäckande resebyråservice som kan tillhandahålla behovet av tjänsteresor över hela världen på ett proffessionellt sätt och service i världsklass till beställare och resebokare i hela verksamheten. Chalmers har idag ramavtal för resebyråtjänster som löper ut 2019-02-01.

Behovet av resebyråservice gäller all hantering av samtliga efterfrågade tjänsteresor med samtliga möjliga färdmedel, både genom personlig service och genom ett självbkningssystem. Uppdraget omfattar ett ansvar om att förmedla, boka och aktivt medverka till konkurrenskraftiga tjänsteresor som är kostnadseffektiva, resurssnåla, hållbara samt beaktar Chalmers resepolicy och föreskrifter.

För att kunna genomföra uppdraget krävs en leverantör som innehar mycket god kompetens inom både aktuell bransch och den offentliga marknaden, upprätthåller mycket hög servicenivå mot kunder och beställare samt är tillgängliga för beställare och resebokare och säkerställer en kvalitativ och stabil leverans av efterfrågade tjänster.

Chalmers har idag ett antal egna ramavtal som är kopplade till tjänsteresor samt tecknar regelbundet nya avtal inom reseområdet med varierande upplägg och omfattning. En kommande ramavtalsleverantör måste därför kunna hantera Chalmers befintliga samt tillkommande avtal under ramavtalsperioden och medverka till att avtalen prioriteras och följs i sin förmedling av olika resebehov. I de fall där egna ramavtal saknas ska leverantören ha, eller ha mycket goda möjligheter till att teckna, egna konkurrenskraftiga avtal inom respektive område.Chalmers har, vid datum för detta upphandlingsdokuments annonsering, egna ramavtal för:

Tågresor

Hotell i Göteborg

Taxitjänster inom Göteborg

Taxitjänster inom Stockholm

Busstransporter

Hyrbilar

In- och utrikesflygresor via Kammarkollegiet

Avrop från ovan ramavtal sker vanligtvis genom upphandlad resebyråleverantör. Beställare och resebokare på Chalmers har även möjlighet att vid vissa tillfällen även avropa direkt från respektive avtal.

Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en leverantör som, genom sina tjänster, kan leverera en helhetslösning inom resebokning och upprätthålla en hög kundnöjdhet hos beställare, bidra till kostnadseffektiva och hållbara tjänsteresor med hänsyn till individens förutsättningar och behov, verksamhetens medel samt arbeta strategiskt tillsammans med Chalmers för att överträffa identifierat behov.

Samarbetet innefattar både strategiska och operativa delar som båda behöver utvecklas succesivt under avtalstiden. För att detta ska bli framgångsrikt krävs investeringar från båda parter gällande alla delar som innefattas av avtalet. Förändringar kan komma att ske i organisation, arbetssätt, förtroendekapital, bokningsmöster och flera andra parametrar varför det är viktigt att båda parter kan vara anpassningsbara och utveckla samarbetet allt eftersom avtalet fortlöper.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-07-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2018-0093