Chalmers tekniska högskola Relocationstjänster

Relocationstjänster

Göteborgs universitet, Göteborg

Upphandlingen avser att teckna ramavtal som tillgodoser lärosätenas behov av Relocationtjänster med syfte att erbjuda ett professionellt mottagande vid internationella anställningar. Inom lärosätena finns idag bra stödfunktioner dock uppstår i vissa fall ett behov av externt stöd och rådgivning vid internationell rekrytering och vi önskar därför sluta avtal med ett företag som erbjuder relocationtjänster. Behoven gäller främst hjälp med migrationstjänster och flyttkoordinering. Dock efterfrågas även kringliggande tjänster som ska kunna avropas vid behov.

Internationalisering är ett prioriterat område för lärosätena vilket inkluderar utbyte av studenter, lärare, forskare och administrativ personal. Ankomsterna är spridda över hela året och boendeperioderna varierar från någon vecka till några år.

Syftet med upphandlingen är att stödja institutioner och motsvarande i en professionell hantering vid förflyttning av personal till, inom och från Sverige och att stödja internationella forskare och lärare samt deras familjer i att så snabbt som möjligt finna sig till rätta i Sverige och på respektive lärosäte.

Sektionen för Welcome Services vid Göteborgs universitet erbjuder en universitetsgemensam servicefunktion som svarar mot institutioners och gästers behov beträffande inresa, boende och vistelse vid universitetet. Mer info på länk www.gu.se/en/welcomeservices

Vid Chalmers finns funktionen International Staff Mobility Office (ISMO) som ger relocationstöd både vid rekrytering av en medarbetare från ett annat land och när en medarbetare ska sändas ut inom ramen för sitt arbete på Chalmers. Relocationstödet koordineras av International Staff Mobility Office (ISMO) och sker inom områdena skatt, förmåner, socialförsäkring, flytt, migration och boende samt genom välkomstaktiviteter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

EUI 21 028