Chalmers tekniska högskola Relocationstjänster och bostadssökning

Relocationstjänster och bostadssökning

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Kvalificerad rådgivning och service till personal/kandidater som ska bosätta sig i Sverige inklusive bohagsflytt.

Syftet med tjänsterna är att stödja verksamheten i en professionell hantering vid förflyttning av personal till Sverige. Tjänsterna omfattar även att stödja internationella medarbetare samt deras familjer i att så snabbt som möjligt finna sig till rätta i Sverige och i den ort personen rekryteras till. Utöver att stödja verksamheten när personer rekryteras till Sverige omfattar kontraktet även när personal i Sverige under en period ska arbeta utanför Sveriges gränser. Motsvarande hjälp ska då kunna erbjudas.

Kvalificerad rådgivning och service till personal/kandidater som ska bosätta sig i Sverige inklusive bohagsflytt.

Bakgrund och syfte

Internationalisering är ett prioriterat område för köparen, vilket inkluderar utbyte av lärare, forskare, studenter och administrativ personal. Det internationella utbytet och rekryteringen ska fortsätta att öka under de kommande åren och de internationella utbytesprogrammen för forskarstuderande ska utvecklas. Köparen ska vara en eftersökt partner i internationella samarbeten. Köparens internationella forskare kommer från alla världsdelar och stannar olika länge beroende på var i sin karriär de befinner sig. Några är på doktorandnivå, några gör sin postdoc, några är professorer, universitetslektororer, docenter och andra medverkar i forskningsprojekt som forskningsledare eller i forskargrupp.

Köparen har idag bra stödfunktiner för mobilitet hos bland annat Personalenheten, Welcome Services, Forsknings-och innovationskontoret och International Centre. Dock uppstår i vissa fall ett behov av externt stöd och rådgivning vid internationell rekrytering och vi önskar därför sluta avtal med företag som erbjuder relocationtjänster och bostadssökning.

Syftet med tjänsterna är att stödja verksamheten i en professionell hantering vid förflyttning av personal till Sverige. Tjänsterna omfattar även att stödja internationella medarbetare samt deras familjer i att så snabbt som möjligt finna sig till rätta i Sverige och i den ort personen rekryteras till. Utöver att stödja verksamheten när personer rekryteras till Sverige omfattar kontraktet även när personal i Sverige under en period ska arbeta utanför Sveriges gränser. Motsvarande hjälp ska då kunna erbjudas.

Omfattning Chalmers (2016-2017)

Tjänst

Antal

(G1) V, Tax Support

1

Ad Hoc Service

4

Car Import Information

1

Expense Management

1

Home Search

74

Immigration NonEU

9

Immigration service NonEU (A3b)

1

Language training

2

Local Orientation

2

Pre Visit

6

Removal HHG

10

School Search

4

School Search 1 day

1

Settling In

12

Tenancy Management

1

Work & Residence Permit

1

Work & Residence Permit, Extension

2

Omfattning Göteborgs universitet (2016-2017)

Tjänst

Antal (st)

Ad Hoc Service

5

Arrival Service

2

Bank Account Opening

2

Home Search

17

Immigration

2

Immigration Extension

1

Immigration NonEU

21

Local Orientation

2

Pre-employment Tax briefing

1

Removal HHG

9

School Search

3

Settling In

24

Tax Support

7

Work & Residence Permit

9

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-11-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-10-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-1514