Chalmers tekniska högskola Operatörstjänster och mobiltelefoner

Operatörstjänster och mobiltelefoner

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG, Göteborg

Målet med upphandlingen är att tillgodose Chalmers behov av fast- och mobil telefoni, mobildata samt mobiltelefoner som motsvarar efterfrågad kvalité enligt ställda krav och till marknadens bästa villkor.

Upphandlingen är uppdelad i två delar:

Del 1: Operatörstjänster

Del 2: Mobiltelefoner

Anbud kan lämnas på en eller båda delar. Chalmers avser att teckna avtal med en leverantör inom respektive del.

Om upphandlingen - syfte och mål

Målet med upphandlingen är att tillgodose Chalmers behov av fast- och mobil telefoni, mobildata samt mobiltelefoner som motsvarar efterfrågad kvalité enligt ställda krav och till marknadens bästa villkor.

Syftet med upphandlingen är att finna ramavtalspartner som på ett säkert och tillfredsställande sätt tillhandahåller tjänster, anslutningar och kapacitet för telefoni och telefonmötestjänster samt mobiltelefoner och kan börja med uppdraget från 2017-12-01.

Upphandlingen är uppdelad i två delar:

Del 1: Operatörstjänster

Del 2: Mobiltelefoner

Operatörstjänster

Uppdraget innebär ett fullständigt åtagande av:

alla nödvändiga anslutningar för mobil och fast telefoni, mobildata trafik, SMS, MMS samt utrustning för att realisera tjänsten

all service, support och nödvändig administration av Chalmers abonnenter och uppkoppling av Chalmers växel mot allmänna telenätet

all hantering av service såsom felavhjälpning/övervakning mm. som rör anslutningar och utrustning placerad på Chalmers

implementation av all nödvändig utökning av mobiltäckning inomhus

uppföljningar och koordinering inom uppdraget

all administration och dokumentation inom uppdraget

Telefonmötestjänster (option)

Mobiltelefoner

Uppdraget innebär ett fullständigt åtagande av:

leverans av mobiltelefoner och tillbehör

service, reperationer och administration inom uppdraget

Anbud kan lämnas på en eller båda delar. Chalmers avser att teckna avtal med en leverantör inom respektive del.

Chalmers eftersträvar en god relation med en kunnig och driftsäker leverantör som följer marknadens utveckling och tillhandahåller en robust leverans som samtidigt kan tillgodose nuvarande och framtida behov.

Mer information om Chalmers nuvarande IT och telefonimiljö finns i bilaga 8 Beskrivning-Chalmers-IT, Telekommunikation och i bilaga 3 Statistik 2016 (statistik avseende kalenderåret 2016).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-07-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-05-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-0247