Chalmers tekniska högskola Medarbetar- och studentenkät

Medarbetar- och studentenkät

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Årligen genomför Chalmers en medarbetarenkät och en studentenkät för att kunna mäta olika nyckeltal i organisationen och genomföra förbättringsarbeten i arbets- och studentmiljöer vid behov. Chalmers har även ett behov av fler typer av enkäter/undersökningar till exempel vid onboarding och offboarding. Under avtalsperioden kan även behov uppstå av pulsmätningar, temaundersökningar m.m. Chalmers har därför behov av en flexibel tjänst som kan tillhandahålla olika typer av undersökningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0866