Chalmers tekniska högskola Medarbetar- och studentenkät

Medarbetar- och studentenkät

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Chalmers tekniska högskola AB har ca 3 100 anställda samt undervisning för ca 10 000 studenter.

Årligen genomförs en medarbetarenkät och en studentenkät för att kunna mäta olika nyckeltal i

organisationen och genomföra förbättringsarbeten i arbets- och studentmiljöer vid behov.

Chalmers har även ett behov av fler typer av enkäter/undersökningar till exempel vid onboarding och

offboarding. Under avtalsperioden kan även behov uppstå av pulsmätningar, temaundersökningar

m.m. Chalmers har därför behov av en flexibel tjänst som kan tillhandahålla olika typer av

undersökningar.

Upphandlingen omfattar en totalleverans, dvs. inte bara ett webbaserat enkätverktyg (system) utan

stöd under hela processen: framtagande, genomförande, rapportering, sammanställning, analys och

att chefer ska få ett stöd till att ta fram konkreta åtgärder till stöd i fortsatt utveckling av arbetsmiljö-

och hälsofrågor i organisationen.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0866