Chalmers tekniska högskola Mätinstrument för elektriska storheter

Mätinstrument för elektriska storheter

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Chalmers önskar teckna ramavtal med leverantörer av mätinstrument för mätning av elektriska storheter. På Chalmers använder nästan samtliga discipliner mätinstrument, både inom undervisning och forskning.

Ramavtal avseende instrument för mätning av elektriska storheter. Instrumenten används inom undervisning och forskning.

Om upphandlingen

Chalmers önskar teckna ramavtal med leverantörer av mätinstrument för mätning av elektriska storheter. På Chalmers använder nästan samtliga discipliner mätinstrument, både inom undervisning och forskning, nedan förklaras de olika kravbilderna för dessa två områden.

UNDERVISNING

Inköpen till undervisningen består av: enstaka instrument samt klassuppsättningar. Av instrument i det senare fallet handlar beställningen ofta om mer än fyra (4) instrument av samma modell. För att göra undervisningen trovärdig behöver instrumenten vara moderna, tåliga och med hög tillgänglighet men prestandan kan ofta vara i standardutförande. Leveranstiden kan vara väldigt kritisk inför kursstarter och kan i dessa fall innebära att det är leveranstiden som kommer att vara avgörande vem som vinner den förnyade konkurrensutsättningen. Exponeringen är omfattande mot de blivande civil- och högskoleingenjörerna och marknadsföringsvärdet för leverantören måste anses vara betydande.

FORSKNING I forskningsverksamheten är behovet mer blandat, ofta behövs instrument med extrem prestanda men det är heller inte ovanligt med enklare instrument av standardutförande. De mest avancerade instrumenten är ibland så pass unika och dyra att en separat upphandling kan krävas, dessa kommer då inte att avropas från ramavtalet. Instrumenten ska upplevas som moderna och vara av mycket god kvalitet med avseende på handhavande och mekaniskt slitage. Lång garanti och snabb service är värdefullt. Ibland är höga prestanda viktiga, ibland inte. Ramavtalsleverantörer som kan erbjuda ett brett produktutbud och ett brett utbud av tillbehör är önskvärda. Det är också bra om leverantören kan tillhandahålla pedagogisk support, t ex webbplats med laborationsförslag och kursmaterial samt applikationsnoter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0130