Chalmers tekniska högskola Liquid handling system

Liquid handling system

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Scope

This procurement covers one (1) Liquid handling system, as specified in section 5. Specification of requirements.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0515