Chalmers tekniska högskola Licensförsörjning

Licensförsörjning

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

ärosätena söker en leverantör med ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster där minst följande ska ingå: programvaror, licenser, molntjänster, konsulttjänster, utbildning och kortköp mm. Leverantören ska agera som en strategisk partner genom att bistå licenssamordnare och lokalt licensansvariga med sakkunnighet gällande främst löpande licensfrågor och inköp. Leverantören ska kunna hantera och köpa in alla typer av licenser som köparen har behov av inklusive uppdateringar/uppgraderingar. Leverantören förväntas ansvara för fakturering samt bistå med rådgivning och information om licensvillkor, priser, licensmodeller, support, uppgraderingsrätter, m.m.

Leverantören ska erbjuda samtliga licensformer/tillhandahållandemetoder som dennes underleverantör tillhandahåller. Exempelvis programvara för lokal installation, nätverksversioner, programvara som tillhandahålls som molntjänst m.fl.

Lärosätena söker en leverantör med ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster där minst följande ska ingå: programvaror, licenser, molntjänster, konsulttjänster, utbildning och kortköp mm. Leverantören ska kunna hantera och köpa in alla typer av licenser som köparen har behov av inklusive uppdateringar/uppgraderingar. 

Leverantören ska erbjuda samtliga licensformer/tillhandahållandemetoder som dennes underleverantör tillhandahåller.

Om upphandlingen

Bakgrund

De svenska universiteten och högskolorna nyttjar en rad olika programvaror. Behovet att enkelt införskaffa licenser för detta är stort och lärosätena har löst detta på olika sätt genom olika upphandlingar av en licenspartner. Vissa lärosäten har gått ihop och tecknat gemensamma avtal och vissa lärosäten har egna.

Omfattning

Lärosätena söker en leverantör med ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster där minst följande ska ingå: programvaror, licenser, molntjänster, konsulttjänster, utbildning och kortköp mm. Leverantören ska agera som en strategisk partner genom att bistå licenssamordnare och lokalt licensansvariga med sakkunnighet gällande främst löpande licensfrågor och inköp. Leverantören ska kunna hantera och köpa in alla typer av licenser som köparen har behov av inklusive uppdateringar/uppgraderingar. Leverantören förväntas ansvara för fakturering samt bistå med rådgivning och information om licensvillkor, priser, licensmodeller, support, uppgraderingsrätter, m.m.

Leverantören ska erbjuda samtliga licensformer/tillhandahållandemetoder som dennes underleverantör tillhandahåller. Exempelvis programvara för lokal installation, nätverksversioner, programvara som tillhandahålls som molntjänst m.fl.

Leverantören ska löpande under avtalstiden förse avropande myndigheter med information avseende förändringar i licensvillkor samt större förändringar i tillhandahållandemetoder.

Leverantören ska tillse att de licenser som tillhandahålls är original licenser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2021-0949