Chalmers tekniska högskola Lärare i kurs Projekteringsmetodik - infrastruktur och anläggning

Lärare i kurs Projekteringsmetodik - infrastruktur och anläggning

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, GÖTEBORG

Kursen består av teoretiska föreläsningar och ett projektarbete där kursdeltagarna ska genomföra ett projekteringsuppdrag för en vägsträcka med bro.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-26)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ACE 2024-0114