Chalmers tekniska högskola Långtidsboende i Göteborg

Långtidsboende i Göteborg

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Om upphandlingen

Internationalisering är ett prioriterat område inom Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet, vilket inkluderar utbyte av studenter, lärare, forskare och administrativ personal. Inresande gästforskare och internationell personal ges idag möjligheten att få hyra bostad.

Upphandlingen avser hyra av lägenheter och rum belägna inom Göteborg under olika långa tidsperioder. Allt från enkla rum, till lägenheter för hela familjer.

Långtidsboende för inresande personal till GU och Chalmers.

Om upphandlingen

Internationalisering är ett prioriterat område inom Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet, vilket inkluderar utbyte av studenter, lärare, forskare och administrativ personal. Inresande gästforskare och internationell personal ges idag möjligheten att få hyra bostad.

Ankomsterna är spridda över hela året och boendeperioderna varierar från någon vecka till några år. Sektionen för Welcome Services vid Göteborgs universitet erbjuder en universitetsgemensam servicefunktion som svarar mot institutioners och gästers behov beträffande inresa, boende och vistelse vid universitetet. Welcome Services förfogar i dagsläget över 214 gästbostäder. Eftersom efterfrågan av gästbostäder överstiger tillgången finns det ett behov av att kunna nyttja externa boenden.

Chalmers tekniska högskola AB förfogar över 166 gästbostäder i dagsläget som erbjuds till inresande personal . Även hos Chalmers överstiger efterfrågan av gästbostäder tillgången och behov finns därför att kunna nyttja externa boenden. Målsättningen är att det alltid ska finnas en bostad att erbjuda gästforskare och inresande internationell personal. Även mastersstudenter med bostadsgaranti kan komma att behöva nyttja externa boenden under en period i de fall svårigheter uppstår att hitta annat boende.

Upphandlingen avser hyra av lägenheter och rum belägna inom Göteborg under olika långa tidsperioder. Allt från enkla rum, till lägenheter för hela familjer.

Historiskt sett har de flesta bokningarna avsett boenden för 1 person, dvs rum med tillgång till kök eller boende med ett rum och kök.

Boenden som erbjuds ska befinna sig inom något eller flera av följande områden: Hela Stadsområde centrum, Norra Älvstranden, Kvillebäcken samt Stora Högsbo enligt kartor bifogade i förfrågningsunderlaget.

Upphandlingen är indelad i två delområden. Delområde 1 avser boenden understigande en månadshyra om 10 000 kr. Delområde 2 avser boenden överstigande en månadshyra om 10 000 kr.

Anbud kan lämnas inom bägge delområden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-04

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2021-0954