Chalmers tekniska högskola Laboratoriekemikalier och biologiska produkter

Laboratoriekemikalier och biologiska produkter

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet, Malmö universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, samt Linköpings universitet genomför gemensamt en upphandling av laboratoriekemikalier och biologiska produkter till universitetens utbildnings- och forskningsverksamheter.I upphandlingen ingår samtliga laboratoriekemikalier och biologiska produkter som är förekommande i en laboratorie- och forskningsmiljö. Upphandlingen är indelad i två produktområden: laboratoriekemikalier och biologiska produkter. Vardera produktområde utvärderas för sig och kontrakt tilldelas per produktområde.

Lunds universitet, Malmö universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, samt Linköpings universitet genomför gemensamt en upphandling av laboratoriekemikalier och biologiska produkter till universitetens utbildnings- och forskningsverksamheter.

Omfattning

I upphandlingen ingår samtliga laboratoriekemikalier och biologiska produkter som är förekommande i en laboratorie- och forskningsmiljö. Upphandlingen är indelad i nedanstående två produktområden. Vardera produktområde utvärderas för sig och kontrakt tilldelas per produktområde.

LaboratoriekemikalierDetta produktområde innefattar laboratoriekemikalier såsom baskemikalier, etanol, lösningsmedel, isotoper, metaller, fotokemikalier samt särskilda kemikalier för NMR, elektronikforskning, och syntes- och nanoforskning.

Biologiska produkterDetta produktområde omfattar biologiska produkter såsom produkter för cellodling, antikroppar, biomolekyler, molekylärbiologiska kemikalier och reagens samt mikroorganismer, celler och vävnader.

Anbudsgivare offererar genom att lämna anbud på hela sitt sortiment inom respektive produktområde. Det finns inget krav på att anbudsgivaren ska ha ett heltäckande sortiment inom respektive produktområde utan även ett specialiserat sortiment kan offereras.

Samtliga leverantörer som uppfyller ställda krav i upphandlingen kommer att antas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/626