Chalmers tekniska högskola Kurs i brandbekämpning

Kurs i brandbekämpning

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Kurs i brandbekämpning

Om upphandlingen - syfte och mål

Beställaren för detta uppdrag är Chalmers tekniska Högskola, Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. Institutionen bedriver bland annat utbildning av sjökaptener, sjöingenjörer och sjöbefäl klass VII samt ett antal fortbildningskurser. Ett moment i många av kurserna är utbildning i brandbekämpning, där behov föreligger av både en för ändamålet anpassad anläggning samt externt utbildningsstöd.

Avtalet omfattar genomförande av kurser i brandbekämpning, kurserna infattar en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen genomförs i Chalmers lokaler och den praktiska delen genomförs på ett närliggande brandfält. Vilka utbildningar som ska genomföras samt hur de ska genomföras och examineras styrs till fullo av Transportstyrelsens Författningssamling; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; TSFS 2013:47.

Mer information om Chalmers kursutbud inom detta området finns att hitta på:https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/Sidor/SokProgramutbudet.aspx

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-06-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2018-0291