Chalmers tekniska högskola Kopplingsutrustning till gas och fluidsystem

Kopplingsutrustning till gas och fluidsystem

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Med kopplingsutrustning avses i denna upphandling i huvudsak kopplingskomponenter som tål vätskor och gaser av olika slag, rör samt slangar i metriska- eller tum dimensioner. Några produktexempel är

skarvar, T-stycken, kors, vinklar, avstängningsventiler, backventiler, reglerventiler, snabbkopplingar, slangkopplingar samt övergångar i tum- och millimeterstandard.

Med kopplingsutrustning avses i denna upphandling i huvudsak kopplingskomponenter som tål vätskor och gaser av olika slag, rör samt slangar i metriska- eller tum dimensioner. Några produktexempel är

skarvar, T-stycken, kors, vinklar, avstängningsventiler, backventiler, reglerventiler, snabbkopplingar, slangkopplingar samt övergångar i tum- och millimeterstandard.

Om upphandlingen

På Chalmers tekniska högskola AB sker dagligen utbildning, forskning och utveckling där bl.a. konstruktion av olika system och utrustning för forskning och utbildning är central. För att kunna konstruera och underhålla dessa system behöver Chalmers ett brett sortiment av kopplingsutrustning.

Med kopplingsutrustning avses i denna upphandling i huvudsak kopplingskomponenter för processystem/processutrustning (hög/lågtryck) som tål vätskor och gaser av olika slag, rör samt slangar i metriska- eller tum-dimensioner. Några produktexempel är skarvar, T-stycken, kors, vinklar, avstängningsventiler, backventiler, reglerventiler, regulatorer, snabbkopplingar, slangkopplingar samt övergångar i tum- och millimeterstandard.

För Köparen är det viktigt att samtliga avtalsleverantörer har ett stort och brett sortiment av kopplingskomponenter. Detta för att kunna välja rätt och kompatibla produkter beroende på behovet och eventuella befintliga system. Kopplingskomponenter används antingen till byggande av nya system, utbyggnad eller underhåll av befintliga.

Stora krav ställs dock från verksamheten på att kommande kopplingsutrustning ska vara kompatibel med befintlig utrustning i verksamheten samt till kopplingar på andra avtalsprodukter (såsom kopplingar till gassystem och liknande). På grund av arbetsmiljö och säkerheten i verksamheten så måste forskare och personal, beroende på vad som ska finnas i systemen, kunna lita på att hela utrustningen håller viss täthet och läckningskrav utan riskfyllda kopplingar samt kunna underhålla befintliga system för att kunna garantera ett tätt och säkert system utan läckage.

Det är därför av yttersta vikt att Chalmers kan anskaffa komponenter som är kompatibla med nuvarande komponenter och med samma specifikationer till befintlig utrustning. Kompatibilitet till befintliga system kommer därför vara en viktig faktor vid avrop från detta ramavtal och kommer att bedömas av beställaren vid varje beställningstillfälle.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2021-1369